No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal

Ekspercka Wiedza Metalurgiczna o Tytanie:

Niska przewodność cieplna tych materiałów nie pozwala na odprowadzenie ciepła ze strefy skrawania podczas obróbki. Wysoko skłonność stopów tytanu do utwardzania podczas obróbki może również przyczynić się do wysokich sił skrawania i wydzielanego ciepła, co może prowadzić do wyszczerbiania krawędzi skrawającej na wysokości głębokości skrawania.

300M

300M oraz Aermet 100 są również materiałami szeroko stosownymi w elementach podwozi samolotów. Posiadają one wysoką wytrzymałość (wytrzymałość na rozciąganie >1500 MPa), wyjątkową odporność na uszkodzenia i pęknięcia.

Stopy Alpha-Beta (α-ß)

Stopy te zawierają obydwie fazy α i ß oraz obydwa stabilizatory α i ß. Najprostszym i najbardziej popularnym stopem tej grupy jest Ti6Al4V, który używany jest przede wszystkim w przemyśle lotniczym. Stopy z tej kategorii łatwo dają się formować i przejawiają wysoką wytrzymałość w temperaturach otoczenia oraz podwyższoną wytrzymałość w temperaturach podwyższonych. Właściwości tych stopów mogą być zmieniane przez obróbkę cieplną.

Stopy Beta (ß)

Stopy Beta (ß) zawierają metale ułatwiające przemianę, takie jak V, Nb, Ta oraz Mo, które stabilizuję fazę ß. Przykłady stopów ß używanych w przemyśle, to Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn, oraz Ti5553. Stopy Beta są łatwo obrabialne cieplnie, generalnie spawalne oraz mają wysoką wytrzymałość. Wyjątkową formowalność uzyskuje się w warunkach kąpielowych. Stopy ß mają jednak skłonność do przejścia ze stanu ciągliwego do kruchego i przez to są nieodpowiednie do zastosowań w niskich temperaturach. Stopy Beta mają dobre połączenie właściwości dla zastosowania ich w poszyciach, dużych kształtowników, zaczepów oraz śrub.

Wyzwania:

W skład systemów podwozi wchodzi podwozie przednie I podwozie główne.

Zależnie od wielkości samolotu, części te mogą być bardzo duże.

Z powodu ich wielkości, wyzwaniem są stabilność i sztywność narzędzi o długim wysięgu oraz narzędzia o dużych gabarytach.

Wymagania dla narzędzi:

  • Sztywność i stabilność narzędzia
  • Duży wysięg narzędzia

Rozwiązania Narzędziowe

Frezy Jeżowe

 

HARVI™ Ultra 8X