No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal

Rozwiązania dotyczące zużycia w przemyśle petrochemicznym

Erozja, korozja i ścieranie to nieustanni towarzysze produkcji petrochemicznej. Zwykle to one określają wydajność i trwałość elementów. Powłoka firmy Kennametal chroni sprzęt na wiele sposobów na wielu etapach procesu.

Osłony termiczne

Osłony termiczne pracują w ekstremalnie wysokich temperaturach. Projektujemy je w taki sposób, aby były wyjątkowo odporne na erozję i mogły znieść skutki tak surowego środowiska.

Elementy pomp

Przenoszenie materiału to działalność, w której występuje ścieranie. Zużycie w wyniku ścierania może skrócić trwałość elementów pomp. Pozwól firmie Kennametal użyć swoich powłok w Twoich elementach pomp, aby zwiększyć ich czas eksploatacji nawet pięciokrotnie.

Wszystkie osłony, wykładziny ssawne, pierścienie ślizgowe i wirniki mogą otrzymać powłokę w celu uzyskania podobnej odporności na ścieranie. Nakładamy powłokę na wiele różnych materiałów, np. stal węglową, stal nierdzewną a nawet materiały typu Duplex. Powłokę można nanieść na elementy o średnicy do 64" (1626 mm) i masie do 6000 funtów (2720 kg).

Kanały rozdzielcze

Produkcja petrochemiczna zawiera magistrale rur, kanałów rozdzielczych i innych elementów przenoszenia. Każdy z nich to potencjalne ryzyko rozerwania. Każde rozerwanie to potencjalne ryzyko przerwania produkcji.

Powłoka firmy Kennametal wzmacnia elementy systemów przenoszenia i w istotny sposób zmniejsza potencjalne ryzyko rozerwania. Niechronione elementy wymagają częstszych przestojów konserwacyjnych. Elementy chronione powłoką firmy Kennametal mogą pracować nawet 10–15-krotnie dłużej między zaplanowanymi przestojami konserwacyjnymi w porównaniu z elementami niechronionymi taką powłoką.

Rury kotłowe

Łuki rur kotłowych, podwieszenia i inne kształty są narażone na zużycie w wyniku ciągłego przepływu materiału ściernego.

Powłoka Kennametal chroni te krytyczne obszary rur kotłowych, aby zwiększyć trwałość rur nawet 4–5-krotnie w porównaniu z rurami bez ochrony.

Powłoka równomiernie odprowadza ciepło i jest odporna na nagłe zmiany temperatury. Dzięki rurom kotłowym z powłoką Kennametal uzyskasz większą trwałość i bardziej przewidywalne wyniki.