No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal

Korzyści ToolBOSS

toolboss_benefits_gloves_chart.jpg

OBNIŻONE KOSZTY DOSTAWY NARZĘDZI

Manager ds wydobycia ropy

Obniżył comiesięczne zużycie rękawic o 200 par.

Producent pomp

Personel przeniesiono, aby pełnił inne, bardziej wartościowe role

Instalacja 20 modułów ToolBOSS umożliwiła przeniesienie zespołu 12 osób ds. zarządzania gospodarką narzędziową do innych zadań o wyższej wartości.

Producent małych części

Obniżenie wydatków miesięcznych o 30%

Utylizacja pojedynczych płytek zamiast pakietów płytek

 

MNIEJSZY ZAPAS

toolboss aerospace

Producent elementów dla przemysłu lotniczego

Zmniejszenie magazynu o 80% z 750 000 do 130 000 USD

 

toIntegrated supplier

Zintegrowany dostawca

Redukcja magazynu wypożyczonych narzędzi o 50%

 

Small Parts Manufacturer

 Producent małych części

Skrócenie czasu obróbki z 30 do 18 minut

Wspólne nagrody ToolBOSS

toolboss chart

Wzrost wydatków na narzędzia firmy Kennametal.

small toolboss units

Użyj bezpłatnie modułu ToolBOSS!

 

Jak to działa?

  • Firma Kennametal określi z klientem sprzedaż w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  • Wskaźnik wzrostu jest obliczany na podstawie wartości zakupionego sprzętu i usług w okresie 12 miesięcy.
  • Oferujemy klientowi umowę zwiększenia wydatków na produkty firmy
  • W okresie trwania umowy firma Kennametal będzie dostarczać wszystkie części zamienne, oferować pomoc techniczną i aktualizacje oprogramowanie sprzętu.
  • Przed zakończeniem okresu umowy można ją odnowić, aby zapewnić kontynuację pomocy technicznej.