No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów firmy Kennametal są dostarczane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi. W przypadku gotowych do użycia artykułów Kennametal zapewniamy instrukcje bezpieczeństwa informujące o właściwościach chemicznych i zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas użytkowania naszego produktu. Karty charakterystyki są dostarczane w przypadku produktów firmy Kennametal, jeśli wymagają tego przepisy prawa.  Wszystkie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych spełniają wymagania Globalnie Zharmonizowanego Systemu, które obowiązują w większości krajów na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Chinach.  

W razie pytań lub potrzeby uzyskania kopii informacji o bezpieczeństwie produktu lub karty charakterystyki należy skontaktować się z zespołem ds. bezpieczeństwa produktów firmy Kennametal pod adresem:  K-Corp-product.safety@kennametal.com

Safety Data Sheets